Bu yaş grubu öğrencilerimizin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla imgesel çalışmalara, seramik kil ve hamur çalışmalarına, tuval çalışmalarına, farklı yüzey ve malzemelerle grup çalışmalarına, çizgi ve desen çalışmalarına taş ve ağaç gibi farklı yüzeylerdeki uygulamalara yer verilmektedir. Toplam atölye etkinlik süresi 1,5 saattir. Bu süre 5 dakikalık arayı kapsayan 2 ayrı 40 dakikalık dersten ( ayda 8 saat ) oluşur. Bu ara yaş grubumuz şuan Cumartesi günü 14:00-15:30 saatleri arasında atölye çalışmalarına devam etmektedir.